JAGUAR LAND ROVER ОБЯВИ ЦЕЛИТЕ СИ ЗА
УСТОЙЧИВОСТ

Британската компания се стреми към нетни нулеви въглеродни емисии в цялата верига на доставки, продукти и операции до 2039 г.


Jaguar Land Rover се ангажира да намали емисиите на парникови газове в своите операции с 46% до 2030 г. В допълнение, компанията ще редуцира средните емисии от автомобили в своите вериги с 54%, включително 60% намаление през целия цикъл на използване на автомобилите.


Целите, които са одобрени от Science Based Targets initiative (SBTi), потвърждават стремежа на британския бранд към намаляване на емисиите с 1,5°C в съответствие с Парижкото споразумение. Ангажиментът отговаря на най-амбициозната цел, поставена в Париж.


Планът на Jaguar Land Rover към 2030 г., последван от амбицията за второ десетилетие за нетни нулеви емисии по веригата за доставки, продукти и операции до 2039 г., е известен като част от стратегията Reimagine. За да постигне това, компанията ще заложи на подобрения в дизайна и максимална еко-оптимизация в материалите, производствените операции, веригата за доставки, електрификацията и стратегията за батерии и техния жизнен цикъл.

В помощ на тази мисия, Jaguar Land Rover въвежда нова роля в компанията - Директор Устойчиво развитие, като назначи Росела Кардоне да ръководи трансформацията и да подкрепя Франсоа Доса, изпълнителен директор в направление Стратегия и устойчивост.
Росела Кардоне, Директор Устойчиво развитие, коментира: „Устойчивостта е в основата на нашата стратегия Reimagine, с цел постигане на нулеви нетни въглеродни емисии до 2039 г., като производител на най-желаните модерни луксозни автомобили в света. Докато преминаваме от амбиция към действие, сега вграждаме устойчивостта в ДНК-то на Jaguar Land Rover, за да сведем до минимум въглеродния ни отпечатък в нашата производствена верига. Научно обоснованите цели ни казват колко и как трябва да намалим емисиите си на парникови газове, както и да информираме заинтересованите страни за нашия напредък.“


Алберто Карило Пинеда, управляващ директор, Science Based Targets в CDP, един от партньорите на инициативата Science Based Targets, споделя: „Поздравяваме Jaguar Land Rover за поставянето на научно обосновани цели в съответствие с ограничаването на затоплянето до 1,5C, най-амбициозната цел на Парижкото споразумение. По този начин Jaguar Land Rover предприема действия за предотвратяване на най-вредните последици от изменението на климата."


В унисон със стремежа на Jaguar Land Rover за по-чиста околна среда, наскоро Мото-Пфое осъществи голям проект за намаляване на въглеродния си отпечатък, поемайки лидерство в автомобилния сектор в България. През февруари 2022 г. на територията на комплекса в ж.к. Люлин беше завършена фотоволтаична инсталация, която ще спести над 3050 тона въглеродни емисии за целия експлоатационен живот на системата. Очакванията са, че тя може напълно да покрива нуждите от електроенергия на най-големия автомобилен комплекс в България, генерирайки около 210 мВтч/годишно. С това клиентите на компанията ще получават обичайното високо качество на обслужване, съчетано с генериране на нулеви или минимални въглеродни емисии.


Със завършването на този проект, Мото-Пфое се превръща в първата автомобилна компания в България, инвестирала във възобновяеми източници на енергия в подобен мащаб и значително намаляване на въглеродния си отпечатък.