ТЕЧНОСТ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ (DEF)/ADBLUE®

EURO 6, ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ И СЕЛЕКТИВНА КАТАЛИТИЧНА РЕДУКЦИЯ: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

КАКВО Е ТЕЧНОСТ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ (DEF)/AdBlue®?

Течността за третиране на отработени газове - Diesel Exhaust Fluid (DEF) - известна още като AdBlue®, е нетоксична, незапалима течност без цвят и мирис. Съхранявана в специален резервоар в автомобила ви, тя се инжектира в изпускателната система, за да пречиства отработените газове. Технологията за селективна каталитична редукция (SCR) е внедрена във всички дизелови автомобили Land Rover от моделна година 2016. Тя позволява на автомобилите Land Rover да спазват законодателството за емисиите EU6, като намалява нивата на азотен оксид (NOx), емитирани от изпускателната система, с до 90%. Освен катализатор от ново поколение, технологията SCR изисква използването на DEF.

КАК ДА РАЗБЕРА, ЧЕ НИВАТА НА DEF/AdBlue® СА НИСКИ?

1. Първото съобщение указва, че количеството на DEF е на ниво, при което е препоръчително доливане.
2. Второто съобщение е придружено от светлинен индикатор, който свети в ЖЪЛТО и указва, че трябва да заредите резервоара за DEF.
3. Третото съобщение стартира обратно броене на разстоянието, оставащо до изпразване на резервоара за DEF, след което автомобилът няма да може да стартира.
4. Последното съобщение е придружено от светлинен индикатор, който свети в ЧЕРВЕНО, и се извежда, когато оставащото разстояние е нула и указва, че рестартирането на двигателя ще бъде невъзможно преди да долеете DEF в резервоара.
КАК ДА РАЗБЕРА, ЧЕ НИВАТА НА DEF/AdBlue® СА НИСКИ?
RANGE ROVER

КАК ДА ОТКРИЕТЕ ВАШИЯ РЕЗЕРВОАР ЗА AdBlue®Капачката на резервоара за AdBlue® се намира под предния капак от дясната страна. Моля, направете справка с ръководството за повече информация.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ОТВОРИ ВСИЧКИ
КАК ДА ПРОВЕРЯВАМ НИВОТО НА DEF/ AdBlue®?
КОЛКО ЧЕСТО ТРЯБВА ДА ЗАРЕЖДАМ DEF/ AdBlue®?
КАКВО ЩЕ СТАНЕ, АКО DEF/ AdBlue® ТЕЧНОСТТА МИ СВЪРШИ?
МОГА ЛИ САМ ДА ДОЛЕЯ DEF ТЕЧНОСТ В РЕЗЕРВОАРА?
ОПАСНА ЛИ Е DEF/ AdBlue®?
КАК ТРЯБВА ДА СЪХРАНЯВАМ DEF/ AdBlue®?

КАКВО Е EURO 6?

Euro 6 е европейско законодателство, целящо да направи автомобилите по-екологични чрез ограничаване на техните вредни емисии. Законодателството поставя ограничения за количествата азотен оксид (NOx) и въглеводородни газове, които могат да се емитират на километър от пътен автомобил.


Автомобилите с бензинови и дизелови двигатели подлежат на различни ограничения съгласно новото законодателство Euro 6. За автомобилите с дизелови двигатели допустимото ниво на NOx емисии е намалено до 80 мг/км (от 180 мг/км), а допустимото ниво на въглеводородни газове - до 170 мг/км (от 230 мг/км). За автомобилите с бензинови двигатели допустимото ниво на NOx емисии остава 60 мг/км, а допустимото ниво на въглеводородни газове остава 100 мг/км.


Заедно с други производители на автомобили, Land Rover има законовото задължение да отговаря на изискванията на тези нови регламенти в следните срокове:


От 1 януари 2015 г. всички нововъведени автомобили трябва да отговарят на стандартите Euro 6. Това включва всички нови модели на пазара, например: Discovery Sport. Автомобилите, които вече са пуснати в продажба, трябва да се приведат в съответствие с Euro 6 до 1 септември 2015 г., но:
Отделни автомобили, вече в продажба, които са произведени и пуснати от производителя преди 1 юни 2015 г., могат да продължат да бъдат в продажба до 1 септември 2016 г. В тези случаи обаче производителят трябва да кандидатства за дерогация.


За повече информация за AdBlue® се свържете с вашия местен търговец на Land Rover или вижте в Ръководството на собственика.

*Когато нивото на AdBlue® намалее, центърът за съобщения извежда уведомление за това. Заредете резервоара за AdBlue® при първа възможност. Може да се свържете с търговец/оторизиран сервиз на Land Rover, за да резервирате пълно зареждане на AdBlue®. Ако е необходимо, може да допълните количеството AdBlue®, като използвате специални бутилки за зареждане, непозволяващи разливане на течността, които се предлагат от търговци/оторизирани сервизи на Land Rover. Средният разход на AdBlue® е 800 км (500 мили) /1 л. Разходът обаче може да варира значително в зависимост от стила ви на шофиране, метеорологичните условия и състоянието на пътя.


AdBlue® е регистрирана търговска марка на Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).