ОТГОВОРЕН БИЗНЕС

НИЕ СЪЗНАВАМЕ, ЧЕ ДА ЦЕНИМ И ЗАЩИТАВАМЕ ОКОЛНАТА СРЕДА И ОБЩНОСТИТЕ, В КОИТО РАЗВИВАМЕ ДЕЙНОСТ, Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИЯ НИ УСПЕХ.

Ние сме отдадени на идеята да развиваме нашия бизнес отговорно и устойчиво, така че да добавим стойност за нашите клиенти, компанията и икономиката в по-широк план.

Д-Р РАЛФ СПЕТ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, JAGUAR LAND ROVER

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

За да намалим цялостното въздействие на нашите продукти и дейности върху околната среда, ние използваме Оценка на жизнения цикъл за информация при бъдещи проучвания и разработки на продукти.

НАМАЛЯВАМЕ НАШИЯ ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК

Непрекъснато проучваме нови начини да се справим с нашия въглероден отпечатък, като се стремим до 2020 г. да постигнем 30% намаление на емисиите вследствие на производствените ни дейности.

ОТНАСЯМЕ СЕ КЪМ ОТПАДЪЦИТЕ КАТО КЪМ ЦЕНЕН ИЗТОЧНИК

Намаляването на отпадъците и ограничаването на водното потребление са приоритет. Във все по-голяма степен съзнаваме ценността на нашите ресурси, като търсим иновативни начини да ги използваме отново и да ги рециклираме.

СЪЗДАВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 12 МИЛИОНА ДУШИ

Поддържаме местните и глобалните общности с проекти в областта на хуманитарните дейности и здравеопазването, образованието, дизайна, технологиите и таланта, околната среда и опазването чрез нашата Програма за глобална корпоративна социална отговорност 2020.
ПОДХОДЪТ НИ КЪМ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

ПОДХОДЪТ НИ КЪМ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

Ценните данни от нашата Оценка на жизнения цикъл ни помогнаха да създадем най-устойчивото поколение автомобили Land Rover досега.
ОЛЕКОТЯВАНЕ

ОЛЕКОТЯВАНЕ

Чрез намаляване теглото на корпуса и компонентите можем да направим своите автомобили по-ефективни и да осигурим изключителната динамика, която клиентите ни очакват.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПО-УСТОЙЧИВИ МАТЕРИАЛИ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПО-УСТОЙЧИВИ МАТЕРИАЛИ

Като отговорен производител сме си поставили дългосрочна цел да използваме устойчиви материали като естествена гума, рециклиран алуминий и пластмаса.
ДИЗАЙН, СЪОБРАЗЕН С ГОРИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

ДИЗАЙН, СЪОБРАЗЕН С ГОРИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Намаляваме разхода на гориво на своите автомобили, като разработваме по-ефективни двигатели, хибридни и електрически решения и олекотени корпуси.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

ФОНДАЦИЯ "BORN FREE"

ФОНДАЦИЯ "BORN FREE"

Land Rover и "Born Free" работят заедно за опазване на дивите животни и техния хабитат.
КРАЛСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО (С ИНСТИТУТА НА БРИТАНСКИТЕ ГЕОГРАФИ)

КРАЛСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО (С ИНСТИТУТА НА БРИТАНСКИТЕ ГЕОГРАФИ)

Land Rover подкрепя Кралското географско дружество (с ИБГ) от 25 години, финансирайки дейности, свързани с популяризиране на открития и експедиции, включително стипендията "Land Rover".