ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

  НАМАЛЯВАМЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НАШАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

  Горди сме, че нашият бизнес процъфтява и признаваме, че този успех идва дори с още по-голяма отговорност за свеждане до минимум на въздействието на нашата дейност върху околната среда. Това е предизвикателство, на което продължаваме да отговаряме, докато увеличаваме производствения си капацитет в световен мащаб, за да посрещнем нарастващото търсене на клиентите.

  Градим за бъдещето
  В Land Rover имаме високи стандарти по отношение на всичко, което правим, включително сградите, в които работим. В процеса на нашето разрастване искаме да сме сигурни, че всички нови производствени мощности, които изграждаме, като новия ни завод в Улвърхамптън, отговарят на нашите прогресивни принципи и практики.

  Търсим източници на по-устойчиво развитие
  Въздействието на нашата дейност върху околната среда не се ограничава само до нашите производствени сгради. Всъщност, въздействията в нашата снабдителна верига са много по-големи. Затова насърчаваме нашите доставчици да спазват същите високи стандарти на устойчиво развитие, каквито си поставяме самите ние. И работим в тясно сътрудничество с тях, за да намалим въздействието на продуктите, които купуваме, върху околната среда.

  Намаляваме въздействието на транспорта върху околната среда
  Всички наши автомобили са проектирани във Великобритания, но се изпращат за продажба в поне 177 държави. Начина, по който ги транспортираме дотам, ни предоставя много възможности да мислим прогресивно и да действаме ефективно. Като например, да споделяме доставките с други производители на автомобили или да намаляваме разстоянията за доставка, като изпращаме автомобили директно на дилъри вместо чрез дистрибуторски центрове.

  Редуцираме. Използваме повторно. Рециклираме
  Свеждането на отпадъците до минимум е основна грижа на нашите служители и доставчици. В процеса на нашето разрастване тя става по-важна от всякога, затова помним тези три думички всеки ден във всички наши производствени дейности.

  Рециклиран алуминий
  Вече имаме затворена система за оползотворяване и рециклиране на отпадъци в нашия производствен център в Касъл Бромич, както и пробен процес в Солихъл, където се произвеждат новите ни модели с изцяло алуминиева конструкция Range Rover и Range Rover Sport.

  Намаляваме емисиите
  Използването на нисковъглеродна или възобновяема енергия намалява зависимостта ни от изкопаеми горива и ни помага да увеличим енергийната сигурност и да намалим CO2 емисиите. В съчетание с мерки за енергийна ефективност, това ни помага да намалим абсолютните CO2 емисии, дори когато нашите производствени обеми продължават да нарастват.

  Нашите постижения досега
  Вече сме направили някои съществени подобрения в редица области, което значително е намалило нашето въздействие върху околната среда в сравнение с нивата ни от 2007 г. (от март 2013 г.)*.
  Европейските CO2 емисии от ауспуха намаляват с 21%
  Оперативните въглеродни емисии на автомобил намаляват с 21%
  Отпадъците до депа на автомобил намаляват със 75%
  Водното потребление на автомобил намалява със 17%
  Въглеродните емисии от логистика намаляват с 18% на автомобил

  Това са само част от начините, по които работим, за да развиваме нашия бизнес и да продължаваме да намаляваме въздействието върху околната следа в бъдеще.

  *На базата на корпоративни данни на Jaguar Land Rover.