ВРЪЩАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ

Jaguar Land Rover е внедрила всеобхватен план, за да изпълни изискванията на законодателството за излезли от употреба превозни средства в Европейския съюз.


Jaguar Land Rover е внедрила всеобхватен план, за да изпълни изискванията на законодателството за излезли от употреба превозни средства в Европейския съюз.


Директивата за излезли от употреба превозни средства задължава производителите и вносителите на моторни превозни средства да вземат обратно всички автомобили в продажба и стартерни акумулатори на автомобили (независимо от датата на първата регистрация на автомобила), след като същите излязат от употреба, като по тази начин гарантират, че те биват третирани по екологично отговорен начин.


Всички производители на акумулатори/батерии във Великобритания са регистрирани към Правителството като част от инициатива за увеличаване на събирането/рециклирането на акумулатори/батерии и предотвратяване на депонирането/изгарянето на всички видове акумулатори/батерии, в частност автомобилните, което е забранено във Великобритания от 1 януари 2010 г.


Компанията Jaguar Land Rover е регистрирана като Производител на акумулатори/батерии под Регистрационен номер BPRN00706.


Разпоредби за излезлите от употреба превозни средства:


- Връщането от последния регистриран собственик е безплатно и важи за всички леки автомобили с максимум девет седалки и максимално допустимо общо тегло 3,5 тона.
- От собственика се изисква да докаже, че има правото да изхвърли автомобила преди да бъде издаден сертификат за унищожение.


Условия за връщане на автомобил:
Автомобилът трябва да бъде:


- напълно окомплектован и да съдържа основните автомобилни части, включително двигател, трансмисия, каросерия, джанти и катализатор (ако е оборудван с такъв). Моля, отбележете следното: акумулатори, които са неизправни по време на гаранционния срок на автомобила, трябва да следват стандартния процес на връщане в рамките на гаранцията, който изпълняват дилърите на Land Rover.
- без допълнителни отпадъци (като например градински/битови отпадъци, допълнителни гуми и др.).
- доставен до посочен от производителя пункт за безплатно връщане.


За пълен списък на посочени пунктове за безплатно връщане, *моля, свържете се с вашия местен дилър.**Условия за връщане на автомобилен стартерен акумулатор:
Когато оригиналният стартерен акумулатор на вашия автомобил излезе от употреба, той може да се върне на вашия дилър на автомобили Jaguar Land Rover, когато се купува и монтира нов, или да се достави в един от следните пунктове за рециклиране:


- Центрове за събиране и рециклиране на отпадъци
- Местни събирателни пунктове за акумулатори/батерии
- Центрове за третиране на излезли от употреба превозни средства
- Лицензирани обекти за рециклиране на метали