КРАЛСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО (С ИНСТИТУТА НА БРИТАНСКИТЕ ГЕОГРАФИ)

Над 25 години Land Rover подкрепя Кралското географско дружество (с ИБГ). Създадено през 1830 г. като световен център за география, то подкрепя изследователската и образователна дейност, експедициите и полевата работа и насърчава обществената ангажираност и информираната наслада от нашия свят. Land Rover подкрепя дейностите, свързани с полева работа и експедиции, от предоставяне на автомобили и експертен опит, до финансиране на популяризиране на открития и обучения и предоставяне на стипендията Land Rover.Партньорството на Land Rover подкрепя Geography Outdoors, центърът подкрепящ теренни изследвания, проучвания и обучения на открито. Land Rover предоставя финансова помощ и заем на автомобил, който се предоставя на Дружеството, за да посещава полеви центрове, университети и гимназии. Това подпомага работата на Дружеството по провеждане на добре планирана, безопасно осъществена, качествена полева работа, която допринася за по-доброто обучение на студенти и личностно развитие в центъра за географско образование. Предоставеното от Land Rover финансиране спомага за провеждането на годишния уикенд "Explore" и субсидира делегатите, за да участват в курсове на Land Rover за безопасно Off-Road шофиране.

Двете организации предлагат съвместно годишна стипендия Land Rover. Със субсидията се предоставя заем на автомобил Land Rover 110 Defender и стипендия от 15 000 лири за финансиране на екип от хора за подпомагане на географско пътешествие. В допълнение, желаещите могат да кандидатстват за финансова помощ в максимален размер от 15 000 лири за покриване на основните разходи, свързани с експедицията. Целта на експедицията е да се провокира и вдъхнови географското разбиране на екипа за определена среда, където използването на 110 Defender е от съществено значение за пътуването.

При съвместната си работа с Дружеството Land Rover продължава да предоставя водещ експертен опит в областта на задвижването на четири колела, насърчавайки стремежа към знания и разбиране на различните среди и общества по безопасен и отговорен начин.