ТЕЧНОСТ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ (DEF)/ADBLUE®

EURO 6, ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ И СЕЛЕКТИВНА КАТАЛИТИЧНА РЕДУКЦИЯ: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

<h3>КАКВО Е ТЕЧНОСТ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ (DEF)/AdBlue®?</h3>

Течността за третиране на отработени газове - Diesel Exhaust Fluid (DEF) - известна още като AdBlue®, е нетоксична, незапалима течност без цвят и мирис. Съхранявана в специален резервоар в автомобила ви, тя се инжектира в изпускателната система, за да пречиства отработените газове. Технологията за селективна каталитична редукция (SCR) е внедрена във всички дизелови автомобили Land Rover от моделна година 2016. Тя позволява на автомобилите Land Rover да спазват законодателството за емисиите EU6, като намалява нивата на азотен оксид (NOx), емитирани от изпускателната система, с до 90%. Освен катализатор от ново поколение, технологията SCR изисква използването на DEF.

<h3>КАК ДА РАЗБЕРА, ЧЕ НИВАТА НА DEF/AdBlue® СА НИСКИ?</h3>

1. Първото съобщение указва, че количеството на DEF е на ниво, при което е препоръчително доливане.
2. Второто съобщение е придружено от светлинен индикатор, който свети в ЖЪЛТО и указва, че трябва да заредите резервоара за DEF.
3. Третото съобщение стартира обратно броене на разстоянието, оставащо до изпразване на резервоара за DEF, след което автомобилът няма да може да стартира.
4. Последното съобщение е придружено от светлинен индикатор, който свети в ЧЕРВЕНО, и се извежда, когато оставащото разстояние е нула и указва, че рестартирането на двигателя ще бъде невъзможно преди да долеете DEF в резервоара.

ВИЖТЕ ДИГИТАЛНОТО РЪКОВОДСТВО
ПОДДЪРЖАНЕ НА DEF/AdBlue®

Важно e да се поддържат необходимите количества DEF във вашия Land Rover, тъй като законодателството на Европейския съюз указва, че не можете да стартирате двигателя без тази течност. Центърът за съобщения на автомобила ще ви изведе предварително предупреждение, ако нивото на DEF е ниско, и ще ви сигнализира достатъчно рано, че е необходимо да резервирате зареждане. Вашият местен търговец/оторизиран сервиз на Land Rover ще зареди резервоара като част от регулярното сервизно обслужване. За повече информация направете справка с Ръководството на собственика.

ВИЖТЕ ДИГИТАЛНОТО РЪКОВОДСТВО
RANGE ROVER

RANGE ROVER

КАК ДА ОТКРИЕТЕ ВАШИЯ РЕЗЕРВОАР ЗА AdBlue®Капачката на резервоара за AdBlue® се намира под предния капак от дясната страна. Моля, направете справка с ръководството за повече информация.

RANGE ROVER SPORT

RANGE ROVER SPORT

КАК ДА ОТКРИЕТЕ ВАШИЯ РЕЗЕРВОАР ЗА AdBlue®Капачката на резервоара за AdBlue® се намира под предния капак от дясната страна. Моля, направете справка с ръководството за повече информация.

RANGE ROVER EVOQUE

RANGE ROVER EVOQUE

КАК ДА ОТКРИЕТЕ ВАШИЯ РЕЗЕРВОАР ЗА AdBlue®Капачката на резервоара за AdBlue® се намира под предния капак под капачката на резервоара за спирачна течност. Моля, направете справка с ръководството за повече информация.

ИЗЦЯЛО НОВИЯТ DISCOVERY

ИЗЦЯЛО НОВИЯТ DISCOVERY

КАК ДА ОТКРИЕТЕ ВАШИЯ РЕЗЕРВОАР ЗА AdBlue®Капачката на резервоара за AdBlue® се намира под предния капак от дясната страна. Моля, направете справка с ръководството за повече информация.

DISCOVERY 4

DISCOVERY 4

КАК ДА ОТКРИЕТЕ ВАШИЯ РЕЗЕРВОАР ЗА AdBlue®Капачката на резервоара за AdBlue® се намира до капачката на резервоара за гориво от дясната страна на автомобила. Моля, направете справка с ръководството за повече информация.

DISCOVERY SPORT

DISCOVERY SPORT

КАК ДА ОТКРИЕТЕ ВАШИЯ РЕЗЕРВОАР ЗА AdBlue®Капачката на резервоара за AdBlue® се намира под предния капак, горе вляво. Моля, направете справка с ръководството за повече информация.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
КАК ДА ПРОВЕРЯВАМ НИВОТО НА DEF/ AdBlue®?

Разстоянието до следващо зареждане на DEF може да се види по всяко време в центъра за съобщения на арматурното табло*. Следвайте тези лесни стъпки:


1. Включете ключа за запалване, но не стартирайте двигателя (Уверете се, че в автомобила има валиден интелигентен ключ и че педалът на спирачката не е натиснат. Дръжте натиснат бутона за включване и изключване на двигателя START/STOP, докато предупредителните светлинни индикатори на инструменталния панел светнат)
2. Натиснете бутона OK от контролните бутони на волана, за да влезете в Основното меню ( при някои модели е необходимо да натиснете неколкократно бутона OK, докато се изведе Driver Assistance (Системи в помощ на водача))
3. С помощта на бутона със стрелка надолу от контролните бутони на волана превъртете надолу и изберете Vehicle Info (Информация за автомобила)
4. Натиснете бутона OK, за да потвърдите избора.
5. Превъртете надолу, за да изберете Diesel Exhaust Fluid (При някои модели това се извежда като Next Service (Следващо сервизно обслужване))
6. Натиснете бутона OK, за да потвърдите избора. След това се извежда DEF пробегът.


*Не всички автомобили са оборудвани да извеждат горната информация. За разяснения се свържете с вашия търговец/оторизиран сервиз на Land Rover.

КОЛКО ЧЕСТО ТРЯБВА ДА ЗАРЕЖДАМ DEF/ AdBlue®?

Разходът на DEF може да варира значително. Средният разход може да е 800 км (500 мили) /1 л, но този разход може да се увеличи над два пъти в зависимост от стила на шофиране, пътните и метеорологичните условия.

КАКВО ЩЕ СТАНЕ, АКО DEF/ AdBlue® ТЕЧНОСТТА МИ СВЪРШИ?

Ако това се случи, след изключване на двигателя няма да можете да рестартирате вашия Land Rover - това е изискване на законодателството за емисии EU6. Резервоарът трябва да се зареди с минимум 3,6 литра AdBlue®, за да можете да стартирате автомобила.

МОГА ЛИ САМ ДА ДОЛЕЯ DEF ТЕЧНОСТ В РЕЗЕРВОАРА?

Да, можете да закупите 1,89-литрови специални бутилки с AdBlue®, които не позволяват разливане на течността, от вашия местен търговец/оторизиран сервиз на Land Rover, за да долеете сами резервоара. Тези бутилки са специално създадени за лесна употреба и предотвратяване на капенето. Не ви препоръчваме да зареждате резервоара, като използвате друг тип бутилки.
Не наливайте никакви други течности в резервоара за DEF, нито DEF течност, която не отговаря на стандарта ISO22241-1 или DIN 70070, тъй като това ще наруши правилното функциониране на автомобила ви.


Ако по погрешка налеете DEF в резервоара за гориво, НЕ стартирайте двигателя и незабавно се свържете с вашия местен търговец на Land Rover/Пътна помощ.


Колонките за AdBlue® за лекотоварни автомобили на бензиностанциите не трябва да се използват никога, тъй като дебитът е твърде голям и това ще повреди DEF резервоара на автомобила.


Вижте в Ръководството на собственика относно инструкции за зареждане на вашия резервоар за DEF.

ОПАСНА ЛИ Е DEF/ AdBlue®?

Въпреки че DEF не е опасна, ако влезе в контакт с която и да е част от тялото ви или ако бъде погълната случайно, вижте съветите върху опаковката и незабавно потърсете медицинска помощ. Ако DEF влезе в контакт с боята на вашия Land Rover, просто я избършете и изплакнете областта със сапунена вода. DEF обаче може да замърси тапицерията и дрехите – ако се разлее, тя трябва да бъде отстранена незабавно със студена вода и влажна кърпа.

КАК ТРЯБВА ДА СЪХРАНЯВАМ DEF/ AdBlue®?

Винаги съхранявайте DEF в оригиналната й опаковка и спазвайте препоръките за съхранение и работа с течността на производителя, указани на бутилката. DEF не трябва да се съхранява в автомобила.

КАКВО Е EURO 6?

Euro 6 е европейско законодателство, целящо да направи автомобилите по-екологични чрез ограничаване на техните вредни емисии. Законодателството поставя ограничения за количествата азотен оксид (NOx) и въглеводородни газове, които могат да се емитират на километър от пътен автомобил.


Автомобилите с бензинови и дизелови двигатели подлежат на различни ограничения съгласно новото законодателство Euro 6. За автомобилите с дизелови двигатели допустимото ниво на NOx емисии е намалено до 80 мг/км (от 180 мг/км), а допустимото ниво на въглеводородни газове - до 170 мг/км (от 230 мг/км). За автомобилите с бензинови двигатели допустимото ниво на NOx емисии остава 60 мг/км, а допустимото ниво на въглеводородни газове остава 100 мг/км.


Заедно с други производители на автомобили, Land Rover има законовото задължение да отговаря на изискванията на тези нови регламенти в следните срокове:


От 1 януари 2015 г. всички нововъведени автомобили трябва да отговарят на стандартите Euro 6. Това включва всички нови модели на пазара, например: Discovery Sport. Автомобилите, които вече са пуснати в продажба, трябва да се приведат в съответствие с Euro 6 до 1 септември 2015 г., но:
Отделни автомобили, вече в продажба, които са произведени и пуснати от производителя преди 1 юни 2015 г., могат да продължат да бъдат в продажба до 1 септември 2016 г. В тези случаи обаче производителят трябва да кандидатства за дерогация.


За повече информация за AdBlue® се свържете с вашия местен търговец на Land Rover или вижте в Ръководството на собственика.

*Когато нивото на AdBlue® намалее, центърът за съобщения извежда уведомление за това. Заредете резервоара за AdBlue® при първа възможност. Може да се свържете с търговец/оторизиран сервиз на Land Rover, за да резервирате пълно зареждане на AdBlue®. Ако е необходимо, може да допълните количеството AdBlue®, като използвате специални бутилки за зареждане, непозволяващи разливане на течността, които се предлагат от търговци/оторизирани сервизи на Land Rover. Средният разход на AdBlue® е 800 км (500 мили) /1 л. Разходът обаче може да варира значително в зависимост от стила ви на шофиране, метеорологичните условия и състоянието на пътя.


AdBlue® е регистрирана търговска марка на Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).