Когато се регистрирате за Protect или започнете да използвате Touch Pro или InControl Apps, от Вас ще се изиска да приемете нашите общи условия и политики. За повече информация те могат да бъдат открити по-долу:

Общи условия за пакета InControl
Политика за поверителност за InControl
Условия за функциите InControl Touch Pro и Pivi Pro
INCONTROL APPS EULA


ПОДДРЪЖКА НА JAGUAR INCONTROL