- Разглеждайте данни за автомобила дистанционно, от ниво на горивото до статус на вратите и стъклата, чрез Информация за статуса на автомобила
  - Проследявайте разходите си чрез История на пътуванията
  - Задавайте предварително идеалната температура на купето с Дистанционна климатизация
  - Откривайте бързо своя автомобил в претъпкан паркинг с Дистанционна светлинна и звукова индикация
  - Подсигурявайте автомобила си дистанционно с функцията Дистанционно заключване и отключване


  Ако изберете Remote Essentials или Remote Premium, ще можете да откривате информация за техническото състояние и статуса на Вашия Land Rover на смартфона си и същевременно да си взаимодействате с него дистанционно.

  В зависимост от избраната от Вас опция тези услуги Ви позволяват да заключвате/отключвате вратите, да затопляте/охлаждате автомобила предварително и дистанционно чрез функцията за климатизация*, да откривате Вашия автомобил по-бързо чрез функцията за светлинна и звукова индикация и много други.

  Remote Essentials почти винаги е стандартно оборудване, но все пак проверете при Вашия търговец. Remote Premium е част от опциите Connect или Connect Pro. Вие ще трябва да изберете дали да закупите Remote Premium като част от пакет за свързаност.

  Remote Essentials и Remote Premium включват:

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАТУСА НА АВТОМОБИЛА
  Можете да проверявате текущото ниво на горивото и пробега, както и състоянието на вратите, позицията на стъклата и заключването. Можете да видите последното място, на което сте паркирали автомобила, и да го намерите на паркинга с упътвания.

  СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛА
  Ще виждате информация за проблеми с поддръжката - например ниско ниво на течностите - и ще получавате съвети какви стъпки да предприемете.

  ИСТОРИЯ НА ПЪТУВАНИЯТА
  Тази избираема функция може да записва автоматично историята на Вашите пътувания, включително Вашия маршрут и статистика за пробега. Тази информация може да бъде експортирана по имейл във формат Excel за отчитане на разходите.

  Освен това Remote Premium включва:

  ДИСТАНЦИОННА КЛИМАТИЗАЦИЯ
  Подгответе предварително Вашия Land Rover, като настроите температурата на купето за комфортно пътуване на всички в автомобила от момента, в който стъпите в него. Тя се захранва чрез дистанционно запалване на двигателя.*

  ДИСТАНЦИОННО СГЪВАНЕ НА СЕДАЛКИТЕ
  Създайте свой персонализиран интериор на автомобила според Вашите желания предварително, като изберете кои седалки да се сгънат, например ако планирате да транспортирате голям товар.**

  ДИСТАНЦИОННА СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА ИНДИКАЦИЯ
  Тази функция включва аварийните светлини, късите светлини и звуков сигнал, за да ви помогне да локализирате Вашия Land Rover в претъпкан паркинг.

  ДИСТАНЦИОННО ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ
  Заключвайте или отключвайте вратите на автомобила дистанционно с натискане на бутон. Просто натиснете бутона „lock“ (заключване) на екрана Vehicle Security на приложението за смартфон Remote, за да заключите вратите, включите алармата, сгънете страничните огледала и затворите стъклата едновременно. Натиснете бутона „unlock“, за да разгънете страничните огледала, включите късите светлини и да включите двукратно премигване на аварийните светлини.

  ДИСТАНЦИОННО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АЛАРМАТА
  Ще получите съобщение на смартфона си, ако алармата на автомобила Ви се изключи, което ще Ви позволява да я възстановите отново, ако е необходимо.

  ФУНКЦИЯ СЪБУЖДАНЕ
  С цел пестене на енергията на акумулатора някои несъществени функции на Remote ще се изключат, ако не шофирате Вашия Land Rover в продължение на 4 дни.

  Ето защо, ако желаете да можете да използвате тези услуги след този период от време, можете да зададете Събуждане в определен ден и час, което ще активира отново функции като дистанционно управление на климатичната система, заключване/отключване и други.

  Функциите на приложението за смартфон Remote ще се активират автоматично отново следващия път, когато шофирате своя автомобил.

  Връщане към Incontrol Connectivity

  Разгледайте упътването за употреба