SVX - ВЪРХОВНА ПРОХОДИМОСТ ВЪРХУ ВСЯКАКЪВ ТЕРЕН

DISCOVERY SVX НАДГРАЖДА ЛЕГЕНДАРНАТА ПРОХОДИМОСТ ВЪРХУ ВСЯКАКЪВ ТЕРЕН И ПРИКЛЮЧЕНСКИ ДУХ НА LAND ROVER, НАЛОЖИЛИ СЕ ОТ ПОЧТИ 70 ГОДИНИ

РАЗГЛЕДЙТЕ SVX